Name :
Your Email :
Message :
     
Image Validation :
   
The Chic View Condominium
Along Canal Road, T.Chang Puak, A.Muang,
Chiang Mai 50300

Tel.+66 (0) 5321 5121
Hot Line: +66 (0) 81783 9920
The Chic View Condominium Along Canal Road, T.Chang Puak, A.Muang,
Chiang Mai 50300 Tel.+66 (0) 5321 5121 Hot Line: +66 (0) 81783 9920
ความคืบหน้าโครงการเดือน พฤศจิกายน 2556
17 พฤศจิกายน 2556
้ำโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์
อ่านรายละเอียด
 

โครงการ เดอะชิควิวคอนโดมิเนียม โครงการอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร 56 ยูนิต เจ้าของโครงการและผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บริษัท ที.จี.เอฟ.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โฉนดเลขที่ 115383, 115384 ทะเบียนเลขที่ 0505554000628 ตั้งอยู่เลขที่ 181/148 หมู่ 3 ตำบลช้างเผื่อก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (ชำระเต็ม) บริหารโครงการโดย บริษัท ที.จี.เอฟ.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ นางสาวศรัญยู สุขะ ที่ตั้งโครงการ ถนนเลียบคลอง ชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ใกล้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่) ใบอนุญาตก่อสร้าง เลขที่ 13/54